وکیل دادگستری

از دیرباز مردم جامعه برای دفاع یا طرح دعاوی خویش به وکیل مراجعه می‌نمایند تا طرح و دفاع از دعوای خویش را به وکیل متخصص و با تجربه سپرده و به احقاق حق خویش اطمینان بیشتر داشته باشند. وکیل با استفاده از سواد و علم حقوقی و با بهره گرفتن از تجربه و سابقه کاری خویش، بهترین راهکار را که بیشترین منافعِ موکلش را تـأمین نماید و به احقاق حق او کمک کند برای او در پیش گرفته و در آن جهت اقدام می‌نماید.

وکالت دادن برای طرح و اقامه دعوا یا دفاع در برابر دعوایی که علیه ما طرح شده است به وکیلی با اشراف حقوقی و تجربه و سابقه‌ی کاری مناسب، زمانی اهمیت دارد که بدانیم  اقامه‌ی دعوا حقی است که به هر شخص برای یک موضوع و در برابر اشخاص مشخص، فقط یک بار داده می‌شود، به عبارت دیگر ما برای خواسته‌ی مشخص مثلاً “اثبات مالکیت” به طرفیت شخصی به نام “علی رضایی” فقط یک بار حقِّ اقامه‌ی دعوا داریم و حکم صادره در این دادرسی، چه به نفع ما باشد یا به ضرر ما، حقِّ طرح دعوای مجدد با خواسته‌ی “اثبات مالکیت” علیه آقای “علی رضایی” را نخواهیم داشت، از این رو می‌گویند احکام دادگاه‌ها  “اعتبار امر مختومه” دارند. لذا دقت در طرح و اقامه‌ی دعوای درست یا دفاعِ صحیح در دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب عنوان صحیح برای هر دعوا در هنگام اقامه‌ی آن یا دفاع مناسب در آن، به قدری مهم است که شاید در برخی موارد پیچیده باشد و حقوقدانان در مورد آن به اتفاق نظر نرسند. از این رو اشراف، احاطه، تسلط و اطمینان از تصمیمی که وکیل به عنوان استراتژی دفاع خود دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. چراکه باید علاوه بر  پیش بینی دفاعیات طرف مقابل و پیدا کردن پاسخ حقوقی برای آنها، به اندازه کافی به استدلال و استناد دعوای خویش برای اقناع کردن قاضی نیز بپردازد و به اصطلاح دعوا و دفاع خویش را بپروراند.

وکالت دادن به وکیل به عنوان متخصص در زمینۀ حقوقی همچون مراجعه به مهندس راه و ساختمان برای ساخت بنا است. ما برای ساخت هر بنا و سازه‌ای مطابق قوانین، باید به مهندسین برای کشیدن نقشه و نظارت بر ساخت بنا مراجعه کنیم و ساخت سازه و بنا بدون تخصص مهندس، منجر به سازه‌ای آسیب پذیر، لغزنده و غیرمطمئن خواهد شد. طرح و اقامه‌ی دعوا یا دفاع از دعاوی نیز بدون متخصصین حقوقی که وکلا هستند، کاری بی‌نتیجه یا با نتیجه‌ی اتفاقی و تصادفی همراه خواهد بود.

وکیل به عنوان مهندس پرونده‌ی حقوقی، نقشه‌ی اولیه طرح یا دفاع از دعوا را کشیده و در ادامه و در طول رسیدگی به دعوا بر آن نظارت مستقیم دارد تا هر اقدامی که برای احقاق حقوق موکلش لازم است به جا و به موقع انجام دهد. بنابراین کار وکیل با صِرف نقشه‌ی درست کشیدن برای دعوا یا دفاع تمام نمی‌شود، بلکه در تمام طول دادرسی باید مراقب باشد حق تضییع شده‌ی موکلش به وی برگردد. مواردی که از قبل قابل پیش بینی نیست تا بتوان برای آن از قبل نسخه‌ای پیچید و به موکل مشاوره داد که تصمیمات لحظه‌ای درست و به موقع وکیل به موکلش کمک شایانی خواهد کرد.

وکیل گرفتن برای طرح یا دفاع از دعوا برای کسانی که بدون وکیل در دعوایی به نتیجه‌ی مطلوب رسیدند شاید هزینه‌ای بی فایده یا غیرضروری باشد و به گمانِ اشتباهِ بی‌نیازی به وکیل القاء نماید. حال آنکه همه‌ی دعاوی به این شکل و به این راحتی پیش نرفته و حتی در دعاوی به ظاهر غیر پیچیده نیز، یک دفاع یا اظهار اشتباه نتیجه‌ی دعوا را عکس خواهد نمود.

اهمیت وکالت دادن به وکیل به عنوان متخصص امر حقوقی، برای احقاق حقوق تضیع شده، غیر قابل انکار است. اما همه‌ی ما حتی کسانیکه به موجب پرونده‌ی قبلی خویش با وکیلی آشنا شده و از او خدمات مشاوره و وکالت دریافت نموده اند، در مواقعی که به صورت غیرمنتظره به مشکل، مسأله یا دعوای حقوقی مواجه می‌شوند، امکان مراجعه‌ی وکیل قبلیشان فراهم نیست و در حال حاضر نیز بستری برای اعلام آمادگی وکلایی که می‌توانند در همین لحظه که ما گرفتار دعوا و مساله‌ی حقوقی شدیم به ما معرفی شوند، وجود ندارد.

وکالت در حال حاضر با معظل دیگری مواجه است و آن دخالت افراد غیر وکیل و غیر متخصص است که با دخالت در امور حقوقی به عنوان “واسطه” بخشی از حق الوکاله‌ها را به خود اختصاص می‌دهند که این مبالغ در برخی موسسه‌ها بیش از پنجاه درصد حق الوکاله‌ها است. بنابراین بخشی از مشکل گرانی حق الوکاله‌ها در حال حاضر کمیسیونی است که واسطه‌هایی در قالب موسسه از وکلاء دریافت می‌کنند و بخش اعظمی از حق الوکاله‌ها در حال حاضر اصلاً به وکلاء نمی‌رسد و حذف این واسطه‌ها علاوه بر کم کردن حق الوکاله‌ها، هزینه وکیل گرفتن برای مردم جامعه را مناسب می‌کند.

سیدوک عرصه‌ای فراهم کرده تا شما بتوانید در لحظه و آنلاین در آن درخواست وکالت ثبت کنید و وکلایی که در همین لحظه امکان ارائه‌ی خدمات حقوقی دارند برای ارائه‌ی خدمات مشاوره و وکالت به ما اعلام آمادگی کنند. حق الوکاله‌ها ، شفاف و مناسب تعیین شده و دخالت افراد غیروکیل در سیدوک حذف شده است. درخواست‌های وکالت فقط به وکلای دارای پروانه وکالت که صلاحیت آنها توسط مراجع رسمی برای وکالت تائید شده ارجاع می‌شود و وکلایی که امکان وکالت در موضوع مورد درخواست را دارند به متقاضی اعلام آمادگی می‌کنند و در نهایت درخواست کننده است که یکی از وکلاء را انتخاب کرده و با ارائه‌ی خدمات وکالت در شرایط و محلی که برای موکل با سهولت بیشتری همراه است با او همراه می شود.

فهرست