هویت‌ سازمانی

بیانیه‌ی مأموریت سیدوک (سامانه یکپارچه داوری وکالت کارشناسی)

سیدوک (سامانه یکپارچه داوری وکالت کارشناسی) تمام امکانات مادی و معنوی، مغزافزاری، نرم‌افزاری و سخت افزاری خود را جهت طراحی اکوسیستم کسب‌و‌کار و ایجاد هوش مصنوعی برای ایجاد بهترین فلسفه‌ها و بهترین عملکردها جهت امیدآفرینی و ایجاد حس اعتماد در مخاطب به‌کار می‌گیرد.

همچنین سیدوک روابط اجتماعی قانونمند را با استفاده از مکانیزم‌های تولید اعتماد، رازداری و صمیمیت توسعه می‌دهد.

بیانیه‌ی ارزش‌ها

مسئولیت‌پذیری شرکت با بهترین کیفیت، در زمان مقرر و با هزینه‌ی مناسب

احترم به مخاطبان و رعایت اصل رازداری

افزایش اثربخشی پرسنل با استفاده از ابزارهای HR

بهبود کیفیت زندگی کاری کارمندان

ایجاد آرامش ذهنی برای شهروندان

سودآوری برای ذینفعان

و…

منشور اخلاقی سیدوک

کارمندان

رفتار قانونمند: کارمندان و پرسنل به تمامی ارزش‌های سیدوک (سامانه یکپارچه داوری وکالت کارشناسی) احترام  گذاشته و پذیرای آن هستند. ارزش‌های مورد انتظار عبارت است از: صداقت و درستی، فرهنگ کار تیمی، خودباوری، آموزش‌پذیری و غیره.

رفتار غیر تبعیض آمیز: معیار اصلی برای پیشرفت حرفه‌ای کارمندان، قابلیت و توانمندی‌های آنان در انجام وظایف، احساس مسئولیت و میزان وابستگی، علاقه‌مندی آنان به سیدوک است.

مسئولیتپذیری و وفاداری: همکاری، مسئولیت‌پذیری و حس تعلق خاطر از مصادیق تحکیم و یکپارچگی سیدوک (سامانه یکپارچه داوری وکالت کارشناسی) است و کارمندان مسئولیت‌پذیرانه و منسجم بدان عمل‌کرده و همواره برای هماهنگی هرچه بیشتر، تلاش می‌کنند.

مشتریان

سرمایه اصلی: مشتریان / مخاطبان سرمایه‌ی اصلی سیدوک بوده و حفظ شخصیت تمام آن‌ها الزامی است و حداکثر رضایت و ملاحظه‌ی آن‌ها باید درچارچوب اصول اخلاقی و رعایت انصاف و صبر باید تأمین شود.

رفتـــار غیرتبعیضآمیــــز: اعتقــــادات، انتظارات، انتقادات و پیشنهادهــــای مشتریــــان / مخاطبان مورد احترام بوده و بر رعایت شئون و پرهیز از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز با آنان تأکید می‌شود.

اطلاعرسانی و مشاوره: ارائه‌ی نظرات مشورتی و تأمین و اطلاعات جامع به مشتریان / مخاطبان همواره متناسب با نیاز و خواست آنان به نحوی در هنگام خرید کالا / خدمات باشد که موجب افزایش رضایت و حفظ منافع و ارزش‌آفرینی مشتریان / مخاطبین شود.

محرمانهبودن اطلاعات: اطلاعات مربوط به مشتریان محرمانه تلقی‌شده و برای حفظ امنیت به شیوه‌ای مناسب طبقه‌بندی و نگاه‌داری می‌شود. به نحوی که در اختیار هیچ نهاد یا سازمانی برای بهره‌برداری تبلیغاتی یا موارد دیگر که از نظر قانون‌گذار مجاز به دریافت این اطلاعات نیستند، قرار نمی‌گیرد.

مدیریت شکایت‌ها: در صورت شکایت و ابراز نارضایتی مشتریان از نوع، کیفیت و نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات یا محصول خریداری‌شده سریعاً مطابق با مقررات و ضوابط رسیدگی‌شده و نتایج به موقع و کتباً به اطلاع مشتری / مخاطب رسانده می‌شود.

فهرست