معرفی وکلا

سعید رضوی

سعید رضوی

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در امور:
کیفری
ثبتی – ملکی
منابع طبیعی – اصلاحات ارضی

معصومه منصوری

معصومه منصوری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در امور:
خانواده
حقوقی
ملکی

پیام پارسا

پیام پارسا

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در امور:
حقوقی
کیفری
ملکی

ابراهیم اکبری

ابراهیم اکبری

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در امور:
شرکت‌ها
حقوقی
منابع‌طبیعی

مرتضی سنگنیان

مرتضی سنگنیان

وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در امور:
کیفری
حقوقی
دیوان عدالت اداری

فهرست